Zbirka rodne jurisprudencije je baza podataka koja sadrži presude, odluke, naloge i druge relevantne dokumente koje su donijeli: 1) medunarodni, mješoviti ili domaci sudovi/tribunali ili 2) tijela za ljudska prava. Koristite ovu stranicu za pretraživanje dokumenata po 31 razlicitih kriterija tako što cete kliknuti na naslov svakog od cetiri ponudena okvira za pretraživanje, u okviru kojih se nalaze dodatna polja za pretraživanje. Mnoga polja za istraživanja odnose se na obje vrste dokumenata, s tim da se pojedina polja za pretraživanje odnose samo na dokumente koje su donijeli krivicni sudovi/tribunali, dok se druga odnose samo na dokumente koje su donijela tijela za ljudska prava (kako se navodi dole). S obzirom da su eksperti istraživaci pregledali svaki dokument da bi ustanovili koja pitanja rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja sadrži svaki pojedinacni dokument, korištenje funkcije Pretražuj zbirke daje vam najpreciznije rezultate i iskljucuje nerelevantne dokumente.
Kliknite ovdje da saznate više o tome kako pretraživati bazu podataka i pogledate video prezentaciju koja objašnjava taj proces.
Karakteristike dokumenta
Diskusija o seksualnom i rodno uvjetovanom nasilju
Optužbe za seksualno ili rodno uvjetovano nasilje
Uključenost žena